A keresetek egyszerű formája.


a keresetek egyszerű formája

Polgári és közigazgatási papír alapú nyomtatványok Általános információk a nyomtatványok használatáról A A  szintén A járásbíróság hatáskörébe tartozó perekben a jogi képviselő nélkül eljáró fél számára a nyomtatvány használata kötelező. Mikortól használhatóak az új nyomtatványok?

Az OBH és az IM együttműködésének köszönhetően új, közérthetőbb, rövidebb nyomtatványok bevezetésére kerül sor. Ha polgári perben jogi képviselő nélkül eljáró félnek a rendelet hatálybalépését megelőzően hiánypótlást rendelt el a bíróság: azt a Technikai a keresetek egyszerű formája Ha a nyomtatványon szereplő sorok nem elegendőek az adatok, kérelmek, nyilatkozatok rögzítéséhez, az érintett adatokat, kérelmeket, nyilatkozatokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo ko n kell rögzíteni, kivéve, ha az adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap nyomtatvány került rendszeresítésre.

a keresetek egyszerű formája

A pótlapo ka t be kell sorszámozni és az oka t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatványban fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap ok kerül nek csatolásra.

Az egyes nyomtatványok végén található jegyzetek a keresetek egyszerű formája a felek számára szolgáló tájékoztatásokat tartalmaznak, amelyek a nyomtatványok kitöltését segítik elő.

a keresetek egyszerű formája

Az egyes nyomtatványok végén található jegyzetek nem képezik a nyomtatvány részét, azok a nyomtatvány papíralapú előterjesztése esetén a keresetek egyszerű formája. Ha csupán a letöltött, de el nem mentett nyomtatványt kívánja kitölteni, az írásvédettként jelenik meg, és nem fog működni.

a keresetek egyszerű formája

Hol érhetőek el a nyomtatványok? Papíralapú nyomtatvány valamennyi bíróság kezelő- tájékoztatási vagy ügyfélszolgálati irodáján díjmentesen igényelhető. A bíróság központi honlapján, az alábbi rendszer szerint:.

a keresetek egyszerű formája