Profit opciók


Egy vagy több pénzügyi instrumentummal kapcsolatos megbízások fogadása és továbbítása.

profit opciók

Megbízások teljesítése az ügyfelek nevében. Hitelek vagy kölcsönök nyújtása a befektetőknek annak érdekében, hogy egy vagy több pénzügyi instrumentummal valamely ügyletet végrehajthassanak, amennyiben a hitelt vagy kölcsönt nyújtó vállalkozás érintett az ügyletben. Pénzügyi instrumentumok: Pénzpiaci profit opciók.

profit opciók

Kollektív befektetési vállalkozások profit opciók jegyei. Értékpapírokhoz, devizákhoz, kamatlábakhoz vagy hozamokhoz kapcsolódó opciók, határidős ügyletek, swapügyletek, határidős kamatláb-megállapodások, valamint bármely más származtatottmegállapodás, vagy más származtatott eszköz, pénzügyi index vagy pénzügyi intézkedés, amitermészetben vagy készpénzben kiegyenlíthető.

profit opciók

Különbözetre vonatkozó pénzügyi szerződések Klimatikus változókhoz, fuvardíjakhoz, engedélyezett kibocsátáshoz, inflációs rátákhoz vagy más hivatalos gazdasági statisztikákhoz kapcsolódó opciók, határidős ügyletek, swapügyletek, határidős kamatláb-megállapodások és bármely más származtatott ügylet, amelyet készpénzben kell kiegyenlíteni, vagy amely a felek valamelyikének választása profit opciók készpénzben kiegyenlíthető nem a határidő lejárta vagy más megszűnési ok miattvalamint bármely más eszközökhöz, jogokhoz, kötelezettségekhez, profit opciók vagy az e szakaszban másképpen nem említett intézkedéshez kapcsolódó profit opciók szerződés, amely rendelkezik a többi származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel, tekintettel többek között arra, hogy valamely szabályozott piacon vagy MTF-en kereskednek-e velük, és azokat elismert elszámolóházakon keresztül számolják el és egyenlítik ki, vagy azokra rendszeres pótfedezeti felhívás vonatkozik.

Nemzetközi bejelentés.

profit opciók