További bevételi források az interneten


további bevételi források az interneten

Az EP szerint az Uniónak mielőbb be kell vezetnie új, saját forrásokat a költségvetés fedezésére, hogy hatékonyan fel tudja stratégiák a mutatókkal a harcot a koronavírus okozta válsággal. Az egyik javaslat új saját bevételekre a nem újrafeldolgozott műanyag mennyisége alapján kiszámított nemzeti hozzájáruláson alapul Zajlanak a tárgyalások az EU — közötti hosszú távú költségvetéséről és a milliárd eurós helyreállítási csomagrólamely a Covidjárvány utáni gazdasági talpra állást segíti.

további bevételi források az interneten

Az egyik fő kérdés az új saját források bevezetése. Az EU hosszú távú költségvetéséről ide kattintva olvashat többet. Melyek az EU saját bevételi forrásai?

további bevételi források az interneten

Az EU költségvetésének finanszírozása szinte teljes egészében saját forrásokból történik, ezt írja elő az Európai Unió működéséről szóló szerződés. A nemzeti kormányok költségvetésével ellentétben az EU esetében az éves bevételeknek teljes mértékben fedezniük kell az éves kiadásokat.

további bevételi források az interneten

A saját források rendszeréről a Tanács az Európai Parlament véleményét figyelembe véve egyhangúlag határoz, és azt a tagállamoknak meg kell erősíteniük. Milyen saját bevételi forrásokkal rendelkezik az EU jelenleg?

A saját források jelenlegi rendszerének célja továbbá a tagállami hozzájárulások közötti költségvetési eltérések kiigazítása. Hogyan reformálná meg a Parlament a bevételi források rendszerét?

A Parlament már régóta azon a véleményen van, hogy az EU bevételi forrásainak rendszere átláthatatlan, igazságtalan és reformra szorul ahhoz, hogy képes legyen kezelni a jelenlegi kihívásokat.

további bevételi források az interneten

Azért, hogy csökkentse a tagállamok GNI- és héaalapú hozzájárulásaira való támaszkodást, a Parlament új valódi bevételi források bevezetését szorgalmazza, amelyek kapcsolódnak az EU politikáihoz és célkitűzéseihez.

A Parlament által javasolt új ütemterv az új bevételi források bevezetésére: Az új saját bevételi források bevezetésének előnyei Ezek az új bevételi források fedeznék a tagállamok által a helyreállítási alap finanszírozására felvett közös kölcsönt.

Megbeszéljük, hogy a blogolással, weboldal, webáruház létrehozásával, üzemeltetéssel milyen bevételekre tehetünk szert. A különböző bevételszerzési források, mint például a Google Adsense, Youtube partner, Patreon támogatás stb. Online vállalkozások bevétel szerzési lehetőségei Alapvetően két fajta probléma szokott felmerülni egy online vállalkozás életében.

Új saját források további bevételi források az interneten a felvett pénzeket az uniós programok további csökkentése, vagy a tagállamok magasabb hozzájárulása révén lehetne visszafizetni. A Parlament célja, hogy a terhet ne az adófizetők, hanem például a nagy tech cégek, az adóelkerülők, a nagy külföldi szennyezők fizessék meg.

Hozzászólások

A javasolt saját források azt is biztosítanák, hogy az EU prioritásai - mint például az európai zöld megállapodás - jobban tükröződjenek a költségvetés finanszírozásában. Emellett támogatnák az egységes piac működését és csökkentenék a GNI-alapú nemzeti hozzájárulásokra való támaszkodást.

további bevételi források az interneten

További információ.